شیر عسل و این همه خاصیت

خوردن شیرعسل خاصیت های زیادی داره که من الآن ۷ تا از بهتریناشو واستون میگم😉
اول اینکه : گوارشو بهبود میده دومیش سلامت پوسته سومیشو که دیگه نگم واستون ایمنی بدنو بالا می‌بره و چهارمیش که به نظر من بهترینشه اینه که خاصیت ضد پیری داره 😁 پنجمی که واسه خیلیا الآن معضلی شده اینکه که با بی خوابی مقابله می‌کنه ششمیش سلامتی استخوان هاست و آخری هم اینکه که خواص ضد باکتریایی داره😍 این همه خاصیت اونم فقط با یه شیر عسل ساده😋