یاسوج؛ نان تیری

ویژگی های نان یوخه(تیری) سلوا:

1- این محصول توسط اهالی محترم روستاهای دهستان چین و زیلایی واقع در شهرستان کهکلویه و بویراحمد تولید می شود. با خرید آن  به طور مستقیم در اشتغال جوانان و توسعه پایدار روستا سهیم می شوید.

2- گندم کشت دیم محصول روستا

3- آرد با سبوس خود گندم توسط آسیاب سنگی

4- بدون هیچ گونه مایه خمیر

5- تهیه شده از آب چشمه

6- پخت با آتش چوب

7- خوش خوراک و هضم راحت

8- ماندگاری 6 روز در 6 ماهه اول سال و 10 روز در 6 ماهه دوم سال