تنکابن؛ عرقیجات ارگانیک

ویژگی های عرقیجات ارگانیک سلوا:

1- کاملا ارگانیک

2- محصول شهر تنکابن

3- دوآتیشه

4- با توجه به ارگانیک بودن، تولید به صورت محدود انجام می شود.