ملایر؛ شیره انگور

ویژگی های شیره انگور  ملایر سلوا:

1- کاملاً طبیعی

2- انرژی زا و مقوی

3- دارای ویتامین های ( آ , ب , ث )

4- دارای طبیعت گرم

5-  تسکین دهنده ی درد های رماتیسم و ...