یزد؛ نان خشک

ویژگی های نان خشک سلوا:

1- به جای خمیرمایه از خمیر ترش استفاده شده است

2- نمک آن همان بلور نمک است

3- حاوی زیره،سیاهدانه، شنبیلیله، شوید

4- پخت با تنور گلی

5- زمان تخمیر سبوس و خمیر آن(زمان استراحت) به مدت۲ساعت و به صورت مختلط انجام میگیرد

6- زمان پخت در دو مرحله و طی ۱۶ساعت میباشد

7- روش خشک شدن آن خاص و در دو مرحله انجام میشود

8- از ماءالجبن در ترکیب آن استفاده شده است