انار شهرضا

ویژگی های انار شهرضا:

1- محصول روستاهای اطراف شهرستان شهرضا(تولید کننده مرغوب ترین نوع انار ایران)

2- تامین مستقیم از باغدار بدون واسطه(دلال) که موجب توسعه کسب و کارهای روستایی و انتقال حداکثر ارزش افزوده به باغدار شده است.

3- میزان سم و کود شیمیایی استفاده شده در باغهای مد نظر در حد استاندارد بود و نوع سم پاشی به صورتی است که تا زمان برداشت از درخت خارج شده و انار از نظر آزمایشگاه سلامت مورد تایید می باشد.

4- بدون خرابی و کرم خوردگی

5- طعم شیرین و ملس

6- مناسب برای حفظ سلامت پوست و مو

7- ارتقاء ایمنی بدن و پیش گیری از سرطان

8- جلوگیری از کم خونی

9- مفید برای زنان باردار