کردستان؛ گوسفند نژاد مغانی/افشاری

کردستان؛ گوسفند نژاد مغانی/افشاری

ویژگی های گوشت گوسفند سلوا:

1- پرورش دام به صورت چراگاهی 

2- از بهترین های نژاد گوسفند (مغانی/افشاری) از منطقه کردستان

3- رعایت ۵ شاخص ذبح شرعی

4- توزیع بلافاصله بعد از تحویل لاشه از کشتارگاه

5- سن گوسفند بین 6 الی 12 ماه

6- بسیار لذیذ و خوش پخت