بنر نماینده سلوا

مربا به (500 گرم)

با استفاده از شکر قهوه ای

تمام شد!

تاریخ توزیع: 1399/11/06

ویژگی های مربا به سلوا:

- تولید خانگی و با استفاده از شکر قهوه ای

- با استفاده از به تازه

- بدون هیچ گونه مواد نگه دارنده و افزودنی

- موجب تقویت معده

- موجب تقویت رحم زنان

- تقویت قوه بینایی

- طبع: میوه به طبع گرم دارد و با مربا شدن متعادل می شود.

ادامه بستن

ثبت نظر و امتیاز
ایتوک سلوا