بنر نماینده سلوا

ماکارونی سفید (700 گرم)

بدون گلوتن صنعتی

تمام شد!

تاریخ توزیع: 1399/11/04

ویژگی های ماکارونی سفید ساران:

- ترکیبات: آرد گندم، نمک تصفیه شده خوراکی، آب

- بدون مواد افزودنی

- بدون رنگ

- بدون گلوتن صنعتی

ادامه بستن

ثبت نظر و امتیاز
ایتوک سلوا