بنر اطلاعیه سلوا

تخم بارهنگ (150 گرم)

طبع سرد و خشک

17,200 تومان

تاریخ توزیع: 1400/01/29

ویژگی های تخم بارهنگ سلوا:

- التیام بخش زخم های دستگاه گوارش

- مفید برای ریه و آسم

- مفید برای رفع انسدادهای کبد، کلیه و مثانه

 

ادامه بستن

ثبت نظر و امتیاز
ایتوک سلوا