بنر نماینده سلوا

ترنجبین (100 گرم)

محصول منطقه مشهد - طبع گرم و تر

16,000 تومان

تاریخ توزیع: 1399/11/04

ویژگی های ترنجبین سلوا:

- از بین بردن لک و روشن شدن پوست

- از بین بردن جوش

- درمان شوره و خارش سر

- مبارزه با انگل ها

ادامه بستن

ثبت نظر و امتیاز
ایتوک سلوا