نان بومی روستایی

عطر مست كننده و طعم ماندگار نانهای بومی را همه ما برای يكبار هم شده حس كرده ايم و هنگام عبور از پشت ديوار خانه های روستائی بوی دود چوب و عطر نان خانگی روان ما را نوازش داده است. عطر نان مديون تقابل بين اسيدهای آلی، گاز و الكل توليدی در خمير هست.

در سبد محصولات سلوا یکی از پر طرفدارترین محصولات نان بومی روستایی است که با شرایط و ویژگی های خاص و منحصر بفردی نیز تولید می شود. که از بین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

- آرد این نان با استفاده از گندم دیم زکات داده شده می باشد که در مواقعی که در پرداخت زکات گندم توسط کشاورز اطمینان نداریم این مبلغ توسط خود مجموعه به نیازمندان پرداخته می شود.

- هیچ گونه فرآیند سبوس گیری روی آرد انجام نمی شود و آرد با 100 درصد سبوس متعلق به خود گندم خمیر می شود.

- عملیات تخمیر با استفاده از خمیر ترش انجام می شود.-

- پخت به صورت سنتی در تنور گلی و با استفاده از آتش هیزم می باشد.

- حاوی شنبلیله، سیاه دانه و کنجد

 

  • این نان توسط نانواهای ماهر در یکی از روستاهای نزدیک شهر اصفهان پخته می شود.