بنر اطلاعیه سلوا

سلام!

دوست شما، "کانال تخفیف"

شما را دعوت کرده تا در اپلیکیشن سلوا ثبت نام کنی و در اولین خرید، اعتبار هدیه جایزه بگیری.

با ثبت نام شرایط و قوانین را می پذیرم.