بنر اطلاعیه سلوا

کشمش (500 گرم)

محصول منطقه خراسان شمالی

28,275 تومان 32,500

تاریخ توزیع: 1400/01/29

ویژگی های کشمش سلوا:

- تامین شده از باغهای خراسان شمالی، روستای دربند

- پرورش انگور بدون استفاده از سموم و کود شیمیایی 

- بدون تیزاب

- خشک شده به صورت کامل سنتی در هوای آزاد(بدون تابش مستقیم آفتاب)

- تازه و برداشت امسال

- طبع: گرم و تر

- مصلحات: تخم کرفس، غذاهای ترش، سکنجبین

- مناسب برای مصرف به جای قند

- همراه با سُک(لازم به توضیح است که نگهداری کشمش به همراه سک مانع از خشک شدن گوشت آن می شود.)

ادامه بستن

ثبت نظر و امتیاز
ایتوک سلوا