بنر اطلاعیه سلوا

ران پاک شده مرغ سبز (1 کیلوگرم)

بدون آنتی بیوتیک

37,900 تومان

مهلت ثبت سفارش: 1399/12/16

تاریخ توزیع: 1399/12/17

ویژگی های مرغ سبز زیرک:

- نظارت و کنترل بر کل زنجیره پرورش مرغ

- طعم بهتر و چربی کمتر به دلیل سن کشتار پایینتر

- عدم استفاده از آنتی بیوتیک و دارو در پرورش مرغ

 - طبع: سرد و تر

- مصلحات: ادویه گرم، سکنجبین

ادامه بستن

ثبت نظر و امتیاز
ایتوک سلوا