بنر اطلاعیه سلوا

آرایشی و بهداشتی / شوینده / مایع لباسشویی ( مخصوص انواع لباس)

مایع لباسشویی ( مخصوص انواع لباس)

محصول شرکت دانش بنیان سهند دارای نرم کننده طبیعی

تمام شد!

تاریخ توزیع: 1401/07/12

ویژگی مایع لباسشویی و نرم کننده مهرتاش:

مخصوص انواع لباس

دارای نرم کننده

دارای خاصیت آنتی استاتیک

سازگاری کامل با محیط زیست

برای استفاده توضیحات روی محصول حتما مطالعه شود

ادامه بستن